TICKLESS

顯示數量
排序方式

Tickless 智能超聲波牛蜱剋星 (啡色)

通過歐盟安全認證、絕無任何化學成分、同時亦通過意大利權威獸醫院測試,以低頻聲波既原理,驅趕牛蜱跳蚤3米有效範圍電力持續長效12個月原裝行貨,6個月保養..

HK288.00

Tickless 智能超聲波牛蜱剋星 (橙色)

通過歐盟安全認證、絕無任何化學成分、同時亦通過意大利權威獸醫院測試,以低頻聲波既原理,驅趕牛蜱跳蚤3米有效範圍電力持續長效12個月原裝行貨,6個月保養..

HK288.00

Tickless 智能超聲波牛蜱剋星 (白色)

通過歐盟安全認證、絕無任何化學成分、同時亦通過意大利權威獸醫院測試,以低頻聲波既原理,驅趕牛蜱跳蚤3米有效範圍電力持續長效12個月原裝行貨,6個月保養..

HK288.00

Tickless 智能超聲波牛蜱剋星 (粉紫色)

通過歐盟安全認證、絕無任何化學成分、同時亦通過意大利權威獸醫院測試,以低頻聲波既原理,驅趕牛蜱跳蚤3米有效範圍電力持續長效12個月原裝行貨,6個月保養..

HK288.00

Tickless 智能超聲波牛蜱剋星 (黑色)

通過歐盟安全認證、絕無任何化學成分、同時亦通過意大利權威獸醫院測試,以低頻聲波既原理,驅趕牛蜱跳蚤3米有效範圍電力持續長效12個月原裝行貨,6個月保養..

HK288.00