Loasis 日本

Loasis 日本


~自設農場及工埸,於海拔4500尺高取出犛牛奶後,必
須立即送到3500海拔既工埸製造,否則容易變壞。
~製造工序是專為犬隻開發,獨創[分脂]技術,除去脂肪,就算肥胖或心臟病犬隻都可品嚐。
~防腐程序關係,只用低於0.005%的鹽份冲洗芝士。
~成份有犛牛奶 30%,牛奶70%及Lime juice少於1%。
~全透明包裝,安心保証,尺寸统一,唔會有長有短。唔係買頭搭尾。
~六年經驗,喜瑪拉亞芝士先驅,別人模仿對象。
~尼泊爾生產,日本品檢及包裝。
~犛牛奶連好多尼泊爾人都未品嚐過,珍貴程度可想而知。

顯示數量
排序方式:

Loasis 喜瑪拉亞芝士條 L 170g

日本 Loasis 喜瑪拉亞健康芝士條耐咬, 潔齒,高級小食狗狗食用時建議狗主陪同下進食,因咀嚼成一小塊後狗狗直接吞下肚會難以消化,狗主可自行衡量食用後剩餘的可掉棄如不想把剩餘浪費,可嘗試把芝士食到最..

HK228.00

Loasis 喜瑪拉亞芝士條 M 70g

日本 Loasis 喜瑪拉亞健康芝士條耐咬, 潔齒,高級小食狗狗食用時建議狗主陪同下進食,因咀嚼成一小塊後狗狗直接吞下肚會難以消化,狗主可自行衡量食用後剩餘的可掉棄如不想把剩餘浪費,可嘗試把芝士食到最..

HK118.00

Loasis 喜瑪拉亞芝士條 S 30g

日本 Loasis 喜瑪拉亞健康芝士條耐咬, 潔齒,高級小食狗狗食用時建議狗主陪同下進食,因咀嚼成一小塊後狗狗直接吞下肚會難以消化,狗主可自行衡量食用後剩餘的可掉棄如不想把剩餘浪費,可嘗試把芝士食到最..

HK88.00